Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu:
- przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586 802 125,73 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz
- przeznaczenie kwoty 52 743 890,27 zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku prawie 3,4 mld zł.
Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy spółki wynosi 639 546 016 zł tj. 1 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
Zarząd spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 października 2020 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:
- wypłata pierwszej transzy w kwocie 223 841 105,6 zł tj. 0,35 zł na jedną akcję - w dniu 22 października 2020 roku oraz
- wypłata drugiej transzy w kwocie 415 704 910,4 zł tj. 0,65 zł na jedną akcję - w dniu 11 stycznia 2021 r., podano także.
W opinii zarządu spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu przyjętą 15 marca 2019 r.
"Dodatkowo zarząd spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz proponowany harmonogram wypłaty dywidendy wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, w szczególności uwzględniających wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje (w tym planowane gotówkowe rozliczenie nabycia Grupy Interia oraz ewentualny udział w planowanym procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz) i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa" - czytamy także.
W opinii zarządu spółki, proponowana do wypłaty kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.
"Dodatkowo zarząd spółki niniejszym informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - podsumowano w materiale.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.
(ISBnews)