Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 6 lipca o 0,1 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,16 mln zł tj. 0,1 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 6 lipca.
ZWZ zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w kwocie 10,56 mln zł w następujący sposób: 1,16 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 zł na jedną akcję, 15 tys. zł na Fundację im. Pawła Włodkowica, 15 tys. zł na Fundację Semper Adiuvent, 10 tys. zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałą część na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.
Zwyczajne walne zgromadzenie ustali dzień dywidendy na 13 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 21 lipca.
"Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2019 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki za 2019 rok, powiększonego o niepodzielony wynik. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju spółki i grupy kapitałowej. Wniosek zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez radę nadzorczą" - czytamy w uzasadnieniu.
Vindexus odnotował 12,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 10,56 mln zł wobec 15,62 mln zł zysku rok wcześniej.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)