Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu zakończył kontrolę w Komputroniku - organ sprawdzał poprawność rozliczeń podatku VAT za okres styczeń-wrzesień 2017. Zgodnie z wydaną decyzją wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez Komputronik w tym okresie były prawidłowo rozliczane z zachowaniem wszelkich wymogów formalnoprawnych i nie wzbudziły żadnych wątpliwości urzędników, podała spółka.
W uzasadnieniu Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu podał, że:

  • w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych stwierdzono zachowanie wszystkich wymogów formalnoprawnych dla zastosowania w sprzedaży stawki 0%.
  • w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych (w tym smartfonów) opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia spółka prawidłowo stosowała ogólną stawkę sprzedaży (23%) dla osób niebędących podatnikami VAT. Przy zakupie ww. towarów podatek należny został rozliczony na zasadzie odwrotnego obciążenia.
  • w zakresie sprzedaży towarów na rzecz podmiotów zagranicznych (WDT, eksport) również stwierdzono zachowanie wszystkich wymogów formalnoprawnych dla zastosowania w sprzedaży stawki 0% (kopie faktur, specyfikacje towarów, dokumenty CMR, potwierdzenia wpłat na rachunek bankowy). Ustaleń dokonano m.in. na podstawie informacji pozyskanych od zagranicznych organów podatkowych potwierdzających dokonanie sprzedaży na rzecz zagranicznych kontrahentów.
  • sprawdzono rzetelność i zgodność wykazywania przez spółkę w rejestrach sprzedaży i zakupu wartości sprzedaży i zakupu sprzętu od wiodących kontrahentów. Po porównaniu z danymi z rejestrów JPK_VAT nie stwierdzono nieprawidłowości.
  • ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w okresie od 29 listopada 2017 r. do 29 maja 2020 r. organ nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT za kontrolowany okres od stycznia do września 2017 r. czyniąc aktualnym dane wynikające z deklaracji VAT-7 za ww. okresy, podano.


"To dla nas bardzo dobra decyzja, która pokazuje, że jesteśmy wiarygodną i rzetelną firmą. Ta kontrola tylko potwierdza słuszność naszego odwołania od niesprawiedliwej i rażąco krzywdzącej decyzji leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego, który wydał negatywną decyzję kontroli za okres marzec-maj 2014. W tej chwili procedujemy proces odwoławczy, który według naszej opinii i opinii niezależnych ekspertów zakończy się pozytywnym wynikiem dla naszej firmy" - powiedział prezes Komputronika Wojciech Buczkowski, cytowany w komunikacie.
W wyniku przeciągającej się od kilku lat kontroli i wydanej w marcu, przez urzędnika z leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego, negatywnej decyzji zarządy spółek Komputronik oraz Komputronik Biznes postanowiły złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które pozwoli uzdrowić sytuację finansową obydwu spółek, przypomniano.
Pomimo trwającego procesu sanacyjnego zarówno Komputronik, jak i Komputronik Biznes bez przeszkód prowadzą normalną działalność i realizują obsługę sprzedażową i posprzedażową swoich klientów na wcześniejszych zasadach.
Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)
Reklama