Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 4,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,45 mln zł wobec 8,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,69 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 55,07 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ epidemii na wyniki spółki w pierwszym kwartale 2020 jest ograniczony. Od początku stycznia do połowy marca zdjęcia na produkcjach przebiegały w niezakłócony sposób i zgodnie z harmonogramami. Zawieszenie zdjęć od dnia 16 marca spowodowało spadek przychodów i zysków w IQ2020 o niezrealizowane w okresie dwóch tygodni zdjęcia do naszych seriali (przede wszystkim: 'Pierwsza Miłość', 'Policjantki i Policjanci', 'Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny', 'Echo serca'). Postprodukcja do zakończonych odcinków naszych programów przebiegała w sposób planowy" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,26 mln zł wobec 3,76 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)