Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o 9,46 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PlayWay przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 62,4 mln zł, co stanowi 9,46 zł na jedną akcję, podała spółka. W podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 6 600 000 akcji zwykłych na okaziciela.
"Łączna kwota dywidendy wynosi 62 436 000 zł co daje łączną kwotę 9,46 zł na jedną akcję i obejmuje całość zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku, tj. kwotę 60 842 953,74 zł przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwotę 1 593 046,26 zł, na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 1 586 990,49 zł oraz kwota części kapitału zapasowego spółki w wysokości 6 055,77 zł, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy ustala się na 22 czerwca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 30 czerwca 2020 roku.
PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.
(ISBnews)