"Pracujemy nad dokumentem pt. 'Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyjęcia przez Polskę euro'. Ten dokument już w tej chwili konsultujemy z NBP, będziemy go konsultować w ramach rządu oraz w strukturach organizacyjnych, które będą powołane do przygotowania wprowadzenia Polski do euro. Dokument określi warunki, których spełnienie pozwoli bezpiecznie wprowadzić złotego do mechanizmu ERM2 i przyjąć euro tak szybko, jak będzie to możliwe" - powiedział Kotecki dziennikarzom.

Wiceminister dodał, że ten dokument wskazuje przede wszystkim na dwa rodzaje warunków - kwestie wahań kursowych oraz kwestie politycznych.

"Będzie on zawierał analizę wahań kursu, które od listopada na bieżąco monitorujemy, a wnioski z tej analizy będą określać warunki wejścia do ERM2. Postaramy się bardzo precyzyjnie określić w jakich warunkach, przy jakiej zmienności to wejście mogłoby nastąpić" - wyjaśnił Kotecki.

Drugim elementem opracowania będzie wskazywanie na uwarunkowania polityczne, szczególnie na zmiany konstytucji. Pełnomocnik rządu ds. euro powtórzył jednak, że konstytucja nie musi być zmienione przed naszym wejściem do ERM2, ale byłoby to pożądane, ponieważ uwiarygodniłoby nasze wejście do tego systemu.

"Prace nad harmonogramem powinny zostać zakończone do końca kwietnia. Znajdzie się tam prawdopodobnie także rekomendacja, czy na koniec kwietnia spełniamy wyznaczone warunki wejścia do ERM2 i czy możemy to zrobić w połowie tego roku. Na dziś bowiem, 2 kwietnia 2009 r., warunki wejścia do ERM 2 nie są spełnione" - powiedział Korecki.

Wiceminister finansów zastrzegł jednak, że nie wynika z tego faktu, iż za miesiąc czy dwa nie będziemy ich spełniać. Dlatego resort monitoruje na bieżąco rynek i będzie systematycznie aktualizował dokument. Celem resortu finansów nie jest bowiem precyzyjne określenie daty wejścia, ale warunków koniecznych do wejścia do węza walutowego.

"W końcu kwietnia rynek dowie się, jakie są zasady, jakie są reguły i czym będziemy się kierować. Rynek dowie się także, czy wówczas będziemy spełniać te warunki. To będzie czystsza i bardzo jasna sytuacja, bardzie precyzyjnie stwierdzenie, kiedy wchodzimy, a kiedy nie wchodzimy do ERM2 i euro" - tłumaczył pełnomocnik rządu ds. euro.

Kotecki dodał, że rząd nie skupia się obecnie na dacie, ponieważ to warunki nam ową datę wyznaczą.

Drugim elementem "Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyjęcia przez Polskę euro" będzie przyjęcie ram strategicznych, które określą sektorowo pełny harmonogram działań (łącznie z datami) kolejnych działań i decyzji np. Komitetu Stałego Rady Ministrów, rządu, parlamentu i pozostałych instytucji. Ta część dokumentu zostanie opublikowana do końca maja.

"Niezależnie od dwóch warunków z pierwszej części dokumentu, podejmujemy szereg niezbędnych działań, które pozwolą przyjąć wspólną walutę w sposób rzetelny i profesjonalny i te działania będą prowadzone i kontynuowane zgodnie z harmonogramem przyjętym w mapie drogowej" - podsumował Kotecki.

Pod koniec października rząd przyjął "mapę drogową", z której wynika, że intencją rządu jest, aby w 2011 r. Polska spełniała nominalne kryteria konwergencji. Pozwoli to, po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej opinii dotyczącej wejścia Polski do strefy euro i uchyleniu derogacji przez Radę ECOFIN - na przyjęcie przez nasz kraj wspólnej waluty europejskiej 1 stycznia 2012 r. i stanowić będzie ukoronowanie procesu integracji z Unią Gospodarczą i Walutową.