PARP ogłosiła w piątek konkursy na takie projekty. Wnioski będzie można składać od 20 kwietnia do końca czerwca 2009 roku.

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o unijne dofinansowanie na tworzenie klastrów przemysłowych, centrów obsługi inwestora oraz działań na rzecz rozwoju polityki regionalnej, np. badań analitycznych nt. rozwoju społeczno-gospodarczego, potencjału turystycznego czy kulturowego.

Jak podano w komunikacie, dofinansowanie będzie udzielane na: stworzenie sieci współpracy z istniejących centrów obsługi inwestora, obejmującej co najmniej po jednym takim centrum z każdego z objętych programem pięciu województw Polski Wschodniej. Będzie też można otrzymać dofinansowanie na promocję, np. portale, strony internetowe związane z wdrażaniem unijnej polityki spójności na obszarze Polski Wschodniej.

O dotacje w konkursach mogą się ubiegać samorządy, istniejące centra obsługi inwestora, koordynatorzy klastrów.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego i to tam muszą być zlokalizowane projekty. Program Rozwój Polski Wschodniej realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu państwa.

Pula środków przeznaczonych na Program obejmuje łącznie ok. 2,27 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej.

Pozostała kwota, ok. 1,3 mld euro, została przyznana przez polski rząd z ogólnej puli środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych dla Polski.

Celem programu Rozwój Polski Wschodniej jest wyrównywanie zapóźnień i szans rozwojowych tej części Polski (najbiedniejsze polskie regiony) oraz przyspieszenie tempa ich rozwoju.