Kryzys powoduje spadek PKB w strefie euro...

PKB w strefie euro spadło w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku o 1,6 procent licząc kwartał do kwartału i o 1,5 procent w stosunku rocznym – podał europejski urząd statystyczny Eurostat. Inwestycje w tym samym okresie spadły o 4 procent, wydatki gospodarstw domowych o 0,3 procent, a eksport zmniejszył się o 6,7 procent.

Według szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2009 roku gospodarka strefy euro może skurczyć się o 4,1 procent. W celu walki z recesją Europejski Bank Centralny zdecydował się na obniżkę stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu 1,25 procent i rozważa obecnie podjęcie niestandardowych kroków w polityce pieniężnej.

...a spadek PKB powoduje wzrost bezrobocia

Coraz poważniejszym problemem w Europie staje się również bezrobocie. W lutym stopa bezrobocia wzrosła do poziomu 8,5 procent – najwyższego od prawie 3 lat. Rosnące zagrożenie utratą pracy natychmiast odbiło się też na nastrojach konsumentów, które w zeszłym miesiącu według danych Komisji Europejskiej spadły do rekordowo niskiego poziomu.

„Kryzys niszczy zatrudnienie. Zmagamy się teraz ze społecznymi konsekwencjami kryzysu – nie tylko na państwowym, ale również ogólnoeuropejskim poziomie.” – powiedział kilka dni temu Joaquin Almunia komisarz UE ds. ekonomicznych i walutowych.

Wielka Brytania coraz mniej produkuje...

Kiepskie informacje napływają wciąż również z Wielkiej Brytanii. Według opublikowanych dziś danych, produkcja przemysłowa w lutym spadła na Wyspach w stosunku do stycznia o 1 procent. Licząc rok do roku, produkcja zmniejszyła się natomiast aż o 12,5 procent. Tym samym produkcja spadała już 12 miesiąc z rzędu, co jest najgorszą serią danych, od kiedy zaczęły być zbierane statystyki na ten temat.

„Upłynie jeszcze sporo czasu zanim gospodarka wróci na ścieżkę rozwoju.” – komentuje Alan Clarke, ekonomista z londyńskiego oddziału BNP Paribas.

Do tak złych danych o produkcji przemysłowej najbardziej przyczynił się sektor motoryzacyjny. Według informacji brytyjskiego stowarzyszenia producentów samochodów, sprzedaż aut w Wielkiej Brytanii w marcu spadła o 31 procent.

...a to też odbija się na produkcji

Również dane o brytyjskim PKB w I kwartale, które zostaną niedługo opublikowane, będą prawdopodobnie kiepskie. Według słów szefa Banku Anglii Mervyna Kinga w pierwszych trzech miesiącach tego roku gospodarka skurczy się w podobnym stopniu, co w IV kwartale 2008 roku, czyli o 1,6 procent.