Wcześniej na przetargu głównym resort sprzedał obligacje 10-letnie serii DS1019 o wartości 1.820,0 mln zł z oferty wynoszącej 1.500,0 mln zł. Popyt wyniósł 4.846,3 mln zł. Średnia cena obligacji DS1019 wyniosła 944,60 zł przy cenie minimalnej na poziomie 944,50 zł i średniej rentowności na poziomie 6,224%.