Jak napisano w wydanym dziś przez ING oświadczeniu, „grupa mniejszych oddziałów bez jasnych prognoz na zdobycie pozycji rynkowego lidera pochłania nieproporcjonalnie dużo kapitału”. Dzięki ich likwidacji spółka nie tylko na zdobędzie dodatkowe środki pochodzące z ich sprzedaży, ale również uwolni 4 miliardy euro „zamrożonego” kapitału.

W pierwszym rzędzie zlikwidowane zostaną operacje detaliczne ING na Ukrainie i spółki zajmujące się ubezpieczeniami na życie w Chinach i Japonii.

W najbliższej przyszłości operacje bankowe ING mają skoncentrować się w regionie Beneluksu, Polsce, Rumunii i Turcji. Z kolei celem części ubezpieczeniowej koncernu są kraje Beneluksu, Europy środkowej, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Azji.

W październiku ING otrzymało 10 miliardów euro rządowej pomocy. ING już przeprowadziło połowę z planowanych na 7 tysięcy cięć miejsc pracy, które mają doprowadzić do obniżki kosztów operacyjnych o 1 miliard euro.