Aktywa zagraniczne netto spadły na koniec marca do 53.015,0 mln zł, czyli o 18,5% m/m, natomiast liczone w euro - o 19,3% m/m do 11.276,7 mln euro.