"Jak wynika z analizy zatytułowanej "Świadczenie usług finansowych a zapobieganie wykluczeniu finansowemu", przygotowanej przez Komisję Europejską - jedną trzecią mieszkańców nowych państw członkowskich dotyka zjawisko wykluczenia finansowego, silnie powiązanego z wykluczeniem społecznym" - pisze prezes Kasy Krajowej SKOK.

Uważa, że potrzeba w Polsce prostych i niedrogich rachunków rozliczeniowych, których celem będzie zaspokojenie potrzeb osób o niskich i niestabilnych dochodach, nowych produktów i alternatywnych usług finansowych.

Grzegorz Bierecki proponuje powołanie grupy roboczej, która zajęłaby się takimi usługami.

ZBP od dawna zwraca uwagę, że cały czas poza usługami finansowymi pozostaje znaczny procent Polaków. Bankowcy zwracali m.in. uwagę na to, że polskie programy pomocy społecznej czy wypłaty zasiłków i świadczeń nie są powiązane z włączaniem beneficjentów świadczeń z korzystaniem z usług instytucji finansowej - takie świadczenia bowiem są wypłacane w większości gotówką, a nie na konta bankowe.