"Środki ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej spółka zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie budowy nowoczesnego terminala przeładunkowego w Kutnie, które ma kosztować 50-60 mln zł. Do końca 2012 r. PCC Intermodal planuje uruchomić co najmniej pięć terminali intermodalnych na terenie Polski" - czytamy w komunikacie firmy. Akcje PCC Intermodal oferowane będą w dwóch transzach. Zapisy na nie inwestorzy mogą składać od 29 września do 1 października 2009 r. w transzy I i do 2 października w transzy II.

Po zakończeniu budowy księgi popytu, która potrwa do 23 września, spółka zdecyduje o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz cenie emisyjnej. Oferującym jest Dom Maklerski Penetrator. Oferta spółki PCC Intermodal SA obejmuje regularne przewozy kolejowe pomiędzy portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie a terminalami lądowymi oraz skoordynowane z nimi przewozy samochodowe z lądowych terminali przeładunkowych w Sławkowie, Brzegu Dolnym, Krzewiu oraz Frankfurcie n/Odrą. Pociągi kursują regularnie w sieci połączeń krajowych i międzynarodowych. W roku 2009 planowane jest uruchomienie kolejnego połączenie, łączącego polskie terminale z portami Adriatyku.

PCC Intermodal systematycznie zwiększa wolumen transportowanych kontenerów. W 2008 r. przewieziono 81,2 tys. TEU, o 262% więcej niż w roku 2007 (22,4 tys. TEU). PCC Intermodal należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC SE o obrotach osiągających prawie 1 mld euro rocznie. Obecnymi głównymi akcjonariuszami spółki są: PCC SE (78,94% akcji), oraz PCC Rail SA (17,78%). Pozostałe 3,28% należy do Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

W styczniu bieżącego roku właściciel PCC SE - Waldemar Preussner poinformował o warunkowej transakcji sprzedaży holdingu PCC Rail SA grupie Deutsche Bahn, tym samym, po sfinalizowaniu transakcji w akcjonariacie PCC Intermodal znajdzie się pośrednio nowy akcjonariusz posiadający 17,78%. W 2007 roku PCC Intermodal miał 26,76 mln zł przychodów, strata operacyjna wyniosła 5,3 mln zł, a strata netto 6,3 mln zł. W pierwszej połowie 2008 roku przychody spółki wyniosły 24,9 mln zł, strata operacyjna wyniosła 2,0 mln zł, a strata 3,6 mln zł.