Osoby pragnące uruchomić własną działalność gospodarczą, ale obawiające się związanego z nią ryzyka, chętnie wybierają franczyzę. Rozpoczynając działalność pod znaną na rynku marką, łatwiej im zdobyć klientów.
Franczyza daje większą pewność powodzenia w biznesie. Przedsiębiorca, decydując się na nawiązanie współpracy z franczyzodawcą, kupuje projekt biznesu, który już się sprawdził, jest źródłem dochodów i wykazuje potencjał do dalszego rozwoju. Z badań wynika, że po zastosowaniu gotowego wzorca działalności gospodarczej przedsiębiorca osiąga średnio 20–30 proc. więcej dochodu, niż osiągnąłby w przypadku uruchomienia biznesu zaprojektowanego we własnym zakresie.
Zwrot kapitału zainwestowanego we franczyzę również następuje szybciej niż w przypadku biznesu prowadzonego pod własnym szyldem. W przypadku własnego biznesu wynosi on średnio od pięciu do siedmiu lat. Natomiast średni okres zwrotu z inwestycji w punkt franczyzowy, jak wynika z wyliczeń Polskiej Organizacji Franczyzodawców, nie przekracza 20 miesięcy.
Opłata za wejście do sieci placówek licencyjnych nie powinna przekraczać 10 proc. kwoty zainwestowanej w uruchomienie placówki franczyzowej. Oprócz niej franczyzobiorca jest jednak zobowiązany do odprowadzania opłat bieżących m.in. za przekazywane mu know-how, a także wpłat na fundusz marketingowy, który jest źródłem finansowania kampanii reklamowych prowadzonych w imieniu i na rzecz całej sieci. W strukturze opłat największą opłatą jest jednorazowa opłata za licencję. Koszt nabycia licencji waha się od kilku tysięcy do kilku milionów złotych.
Przed podpisaniem umowy warto przyjrzeć się działalności przedsiębiorstw już istniejących w danej sieci, a nawet skontaktować się z nimi w celu zasięgnięcia informacji ze źródła. Przed wyborem franczyzy warto też zapoznać się z wynikami działalności franczyzodawcy i z warunkami, jakie oferuje on partnerom. Należy porównać przynajmniej kilka konkurencyjnych ofert z danej branży i upewnić się, która z nich byłaby dla konkretnego przedsiębiorcy najbardziej korzystna.
Najczęściej występująca forma franczyzy wymaga pracy jednego tylko przedsiębiorcy, który – zazwyczaj – jeździ do klientów furgonetką wyposażoną w narzędzia potrzebne do wykonania usługi lub wypełnioną towarem na sprzedaż. W takich przypadkach wydatki inwestycyjne na rozpoczęcie działalności są najniższe, a zarządzanie biznesem najprostsze. Z reguły franczyzobiorca potrzebuje tu samochodu. Franczyzodawca zaś pomaga mu w zakupie narzędzi, telefonu, faksu i komputera (by prowadzić korespondencję z klientami, rozliczenia i dokumentację działalności) na dogodnych warunkach oraz franczyzowego uniformu. Przedsiębiorca nie musi inwestować w siedzibę, gdyż swoje biuro urządza w domu.
Taka forma współpracy nie musi pozostawać jednoosobowym przedsięwzięciem. Franczyzodawcy zachęcają z czasem swoich partnerów do zakupu następnych samochodów, zatrudnienia pracowników i rozwijania biznesu.