Prawdopodobnie OFE postawiły na wzmożoną walkę o klienta w związku z propozycjami rządu dotyczącymi zakazu akwizycji na rynku wtórnym. Liczba migrujących członków OFE była w 2009 roku o +22% wyższa od tej z 2008 roku, dzięki czemu fundusz emerytalny zmieniło w Polsce łącznie +569 tys. osób.

Mimo wyraźnego wzrostu liczby transferów w kończącym się roku, ostatnia sesja nie była jednak rekordowa. Na przestrzeni ostatnich lat stało się to już pewnego rodzaju regułą, gdyż największy poziom transferów przypada na sesje ze środka roku (maj i sierpień). W listopadzie OFE zmieniło 140,7 tys. osób, podczas gdy wynik sierpniowej sesji transferowej był o +14 tys. wyższy. Listopadowa sesja zakończyła się dodatnim bilansem przejść i odejść dla 7 podmiotów. W pozyskiwaniu klientów na rynku wtórnym ponownie prym wiodły towarzystwa, które w całym roku wypadły najlepiej.

Tak jak w całym bieżącym roku, na listopadowej migracji najbardziej skorzystało AXA OFE. W ostatniej sesji fundusz pozyskał per saldo +21,2 tys. osób, dzięki czemu jego roczny rezultat wynosi +75 tys. osób. Ostatnia sesja transferowa zakończyła się bardzo dobrym bilansem migracji również dla OFE PZU „Złota Jesień” (+10,8 tys. członków), a roczny bilans jest równie imponujący (28,8 tys. osób). Na trzecim miejscu w listopadowej sesji transferowej znalazło się Generali OFE, do którego przeszło o +7,3 tys. osób więcej niż odeszło. Generali OFE należało zresztą do najbardziej aktywnych w kończącym się roku, gdyż łącznie pozyskało +30,5 tys. członków.

Już po raz drugi z rzędu zdecydowanie najgorszy bilans transferów wykazało Aviva OFE, które w trakcie ostatniej sesji opuściło o -16,9 tys. osób więcej niż do niego przystąpiło. Jak można było przypuszczać na tym zjawisku najbardziej skorzystały firmy aktywne. Warto zauważyć, że w ostatniej sesji transferowej poprawie uległa sytuacja Amplico OFE (dawne AIG OFE), które tym razem per saldo opuściło „jedynie” -7 tys. osób.

Mimo to, roczny bilans transferów jest dla tego funduszu nadal najgorszy ze wszystkich OFE. Na przestrzeni 4 ostatnich sesji transferowych saldo odejść z Amplico OFE wyniosło -41,8 tys. osób. W zestawieniu rocznym na drugim miejscu od końca znalazło się Aviva OFE, w którego przypadku bilans transferów wyniósł -38,4 tys. osób. Znacznie lepiej od Aviva OFE zaprezentował się jego największy konkurent, czyli ING OFE, w którego przypadku saldo transferów z 4 ostatnich sesji wyniosło +8,8 tys. osób.

Transfery OFE na tle liczby uczestników OFE / Inne
Szczegółowe wyniki październikowej sesji transferowej / Inne