"Na przełomie roku przyjęliśmy do grupy siedem kolejnych spółek, w tym kluczowe w branży obronnej firmy badawczo-rozwojowe z rozbudowanym zapleczem produkcyjnym: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie, gliwicki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych oraz tarnowski Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego. Liczymy, że do holdingu dołączy wojskowa część Huty Stalowa Wola, bo wniosłaby doświadczenie artyleryjskie" - mówi prezes Nowak.

Grupa Bumar, z kapitałem przekraczającym już miliard złotych i przychodami w 2009 r. rzędu 2,6 mld zł, liczy dotąd 27 dużych spółek, a w sumie powiązanych z holdingiem jest ponad 40 podmiotów. "W tym roku zamierzamy udowodnić, że tworzone przez nas tzw. dywizje produktowe to nie tylko papierowe koncepcje i pomysły" - deklaruje na łamach gazety "Parkiet" prezes Bumaru Edward E. Nowak.