Inwestycje odpowiadają za blisko połowę PKB Chin. Wydatki na inwestycje w Państwie Środka wyniosły w 2010 r. 47,8 proc. PKB. W światowej czołówce znajdują się ponadto niewielkie gospodarki afrykańskie: Dem. Rep. Konga, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Ghana, Wyspy Zielonego Przylądka i Seszele.

>>> Zobacz też: Najbardziej innowacyjne gospodarki świata

Na drugim końcu rankingu również dominują państwa z Czarnego Lądu: Nigeria, Erytrea i Wybrzeże Kości Słoniowej. Bardzo słabo wypadła również komunistyczna Kuba. Jednak najgorsze miejsce zajęła należąca do UE Malta. Inwestycje na tej śródziemnomorskiej wyspie stanowiły jedynie 8,8 proc. PKB.

Ogólnie państwa Unii Europejskiej zajmują dalekie miejsca w światowym zestawieniu. Najwyżej, na 58. pozycji uplasowała się Hiszpania z inwestycjami na poziomie 22,9 proc. PKB. Liderem europejskim jest natomiast siódma w światowym rankingu Białoruś.

Polska zajmuje 94. miejsce w rankingu. Na inwestycje w naszym kraju przeznaczono 19,5 proc. PKB. Jeszcze gorzej prezentują się Stany Zjednoczone, które z inwestycjami w wysokości 12,8 proc. PKB znalazły się na 141. miejscu w rankingu.

>>> Polecamy: Ranking najszybciej rozwijających się gospodarek świata

Co to za ranking, w którym największe gospodarki wypadają o wiele gorzej od krajów rozwijających się?

Produkt Krajowy Brutto można obliczyć na kilka sposobów. W ujęciu od strony popytu na PKB składają się konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe oraz saldo handlu zagranicznego. Inwestycje obejmują wydatki przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które mają na celu uzyskanie korzyści w przyszłości.

Wbrew potocznemu rozumieniu do inwestycji nie zalicza się wydatków na papiery inwestycyjne, które traktowane są jako oszczędności. Inwestycje oznaczają koszty poniesione na modernizację i rozwój infrastruktury, zakup surowców i czynników produkcji, szkolenia pracowników itp.

>>> Czytaj też: Chińczykom zależy na inwestycjach w infrastrukturę w Polsce

W sytuacji gdy większość światowej produkcji przeniosła się do Chin nie dziwi najwyższy poziom inwestycji w tym kraju. W przypadku państw afrykańskich decydujące znaczenie ma zapewne efekt niskiej bazy. Napływ inwestycji zagranicznych może znacząco wpłynąć na PKB. W państwach wysokorozwiniętych większy udział w tworzeniu PKB mają pozostałe składowe, zwłaszcza konsumpcja.