Z danych, jakie podało ministerstwo gospodarki, szacunkowa wartość wymiany handlowej Polski z USA w 2010 r. wyniosła ponad 7,3 mld dol. i w stosunku do 2009 r. wzrosła o 24 proc. Jednak rok 2009 r. na skutek kryzysu był znacznie słabszy od poprzedniego - 5,9 mld dol. wobec 7,0 mld dol. w 2008 r., co oznaczało spadek o 17 proc.

Polski eksport w latach 2008 i 2009 utrzymywał się na poziomie niecałych 2,5 mld dol., by w 2010 r. wzrosnąć o 15 proc. do ponad 2,8 mld dol. Z kolei import w 2009 r. skurczył się o ponad jedną czwartą w stosunku do 2008 r. - z niemal 4,6 do 3,4 mld dol., by w 2010 r. wzrosnąć o prawie 30 proc. do ponad 4,4 mld, czyli niemal do poziomu sprzed kryzysu. USA były w zeszłym roku dla Polski 15 partnerem w eksporcie oraz 10 w imporcie.

Polska eksportuje do USA głównie urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz do rejestracji i odtwarzania dźwięku (985 mln dol., 34 proc. eksportu w 2010 r.) oraz pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i urządzenia współdziałające (398 mln dol., 14 proc.).

W imporcie czołowe pozycje to urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz do rejestracji i odtwarzania dźwięku (1342 mln dol., 30 proc. importu w 2010 r.), produkty przemysłu chemicznego, w tym leki (688 mln dol., 15 proc.), przyrządy, aparaty optyczne, kinematograficzne, pomiarowe (471 mln dol., 11 proc.).

Po trzech miesiącach 2011 r. obroty handlowe Polski z USA osiągnęły 2 mld dol. i były wyższe o 20 proc. w stosunku do tego samego okresu 2010 r. Eksport wyniósł 0,9 mld i był wyższy o 47 proc., import wyniósł 1,1 mld i wzrósł o 3 proc.

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, bezpośrednie amerykańskie inwestycje na koniec 2009 r. wyniosły 12,1 mld dol., co daje USA pozycję piątego największego inwestora, po Holandii, Niemczech, Francji i Luksemburgu oraz daje 6,5 proc. udziału w ogólnej wartości kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce.

Strona amerykańska szacuje natomiast całkowitą wartość zaangażowania inwestycyjnego w Polsce na 20 mld dol. oraz zatrudnienie z tytułu tych inwestycji na 180 tys. osób.

Ważniejsze inwestycje USA w Polsce z ostatnich lat to: zaangażowanie Sikorsky Aircraft Corp. w PZL Mielec (elementy kadłuba śmigłowca Black Hawk, docelowo montaż całego śmigłowca), Dell (200 mln euro), Unicorn Chemical LLC (48 mln euro), Procter&Gamble (40 mln euro). MG podkreśla, że notuje się zwiększone zainteresowanie firm amerykańskich tworzeniem w Polsce centrów obsługujących procesy biznesowe, głównie finansowo-księgowe oraz ośrodków badawczo-rozwojowych i technologicznych.

Pięć największych amerykańskich spółek w Polsce to General Motors Manufacturing (przemysł motoryzacyjny), CMC Zawiercie S.A. (metale, hutnictwo), Bank Handlowy S.A., Delphi Poland S.A.(przemysł motoryzacyjny, części), Procter&Gamble Polska Sp. z o.o. (towary konsumpcyjne).

Polski eksport do USA odbywa się na takich samych warunkach, jak eksport z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Według ministerstwa gospodarki, nowe utrudnienia powstały po 11 września 2001 r., po wprowadzeniu przepisów i procedur dotyczących przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem, występują też pewne trudności z tytułu stosowania klauzuli bezpieczeństwa narodowego.