Resort wystawi na sprzedaż akcje stanowiące ponad 95 proc. kapitału zakładowego spółki.

MSP poinformowało, że cena wywoławcza walorów przedsiębiorstwa wynosi ponad 19,7 mln zł, a wadium uprawniające do udziału w aukcji ponad 197 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "Elbud" Gdańsk świadczy usługi elektroenergetyczne, budowlane i telekomunikacyjne. Spółka z Sopotu produkuje i sprzedaje elementy konstrukcyjne na potrzeby energetyki i telekomunikacji; ponadto zajmuje się budową farm elektrowni wiatrowych.