Ekobox, firma inżynieryjna specjalizująca się w budowie sieci elektroenergetycznych, wejdzie na rynek NewConnect w piątek, 9 września - poinformowała giełda w komunikacie.

Na rynek trafi 1.826.000 akcji spółki serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Z emisji prywatnej Ekobox pozyskał 5,2 mln zł.

Oferta usług spółki obejmuje projektowanie, budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Firma planuje zwiększyć geograficzny zasięg swojej działalności. Chce także zaangażować się w projekty związane z liniami wysokiego napięcia.

W 2010 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2,1 mln zł, czyli o 16 proc. więcej niż w 2009 roku, gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.

W 2011 roku Ekobox przewiduje zysk netto na poziomie około 3,1 mln zł.