"W cotygodniowych przeglądzie kredytowym Jaime Reusche i Rebecca Karnovitz zauważyli, że rząd przeprowadził kraj bez szwanku przez globalny kryzys finansowy i gospodarczy, choć prawdziwy test dla odporności gospodarczej Polski i zaangażowania rządu na rzecz dyscypliny fiskalnej nadejdzie w przyszłym roku" - napisała agencja Dow Jones Newswires.

Analitycy podkreślają, że sytuację Polski utrudniają problemy w gospodarce globalnej i "rosnące turbulencje" w strefie euro.

"Biorąc pod uwagę to, że wzrost spowolni do poniżej 3% w 2012 r., ambitny cel rządu, by obniżyć deficyt do 2,9% PKB w przyszłym roku może być poza zasięgiem" - napisali analitycy. Moody's ostrzegł w ub. tygodniu, że jeśli polski rząd nie przedstawi "planów awaryjnych" dotyczących redukcji deficytu budżetowego na wypadek spowolnienie gospodarczego w świetle europejskiego kryzysu zadłużeniowego, obecna stabilna perspektywa ratingu suwerennego (A2) może znaleźć się pod presją.

Wiceprezes agencji ds. ryzyka ratingów suwerennych Jaime Reusche podkreślał wówczas, że rządowy plan obniżenia deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) do 2,9% PKB w 2012 r. (z planowanych na ten rok 5,6% PKB w porównaniu do 8,0% PKB w ub.r.) "może być poza zasięgiem".

Flaga Polski / ShutterStock