We wtorek, ok. godz. 12:00 kurs wynosił 5,10 zł, po wzroście o 2,0% wobec kursu odniesienia (wynoszącego 5,00 zł). Debiut na NC poprzedziła prywatna emisja 1.500.000 akcji serii D. Wartość oferty wyniosła 7,5 mln zł.

Funkcję animatora pełni Dom Maklerski BPS. Przedmiotem działalności Centrum jest restrukturyzacja i windykacja należności trudnych, czyli zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka jako "wątpliwe" i "stracone", świadczona zarówno na rzecz i we współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, jak i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.