"Rozpędzamy procesy inwestycyjne - w części górniczej są one realizowane w pełnym zakresie, a w części koksowniczej, z powodu niepewnej sytuacji w hutnictwie, będą to raczej inwestycje odtworzeniowe" - powiedział Zagórowski na konferencji prasowej.

"Mocno rozpędzamy natomiast inwestycje w energetyce, czyli podpisaliśmy kontrakty o wartości 220-230 mln zł na budowę bloku na gaz koksowniczy w koksowni 'Przyjaźń' o mocy 65 MW i jesteśmy na etapie przygotowywania projektu na kocioł fluidalny w kopalni Zofiówka o mocy 65 MW oparty na węglu niskiej jakości, na odpadach" - dodał prezes.

Okres projektowania inwestycji powinien zostać zakończony w I połowie 2012 r., a później rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy. "Kocioł fluidalny jest stosunkowo drogą technologią, ale jedyną mogącą spalić nasze odpady węglowe. Koszt inwestycji szacujemy na ponad 0,5 mld zł, a jej zakończenie planujemy na 2016 r." - wyliczył prezes.

Zagórowski ocenił, że po zakończeniu tej inwestycji JSW jako grupa stanie się samowystarczalna energetycznie.

"Dzisiaj z własnej produkcji pokrywamy ok. 70% potrzeb energetycznych, a w roku 2016 będziemy je pokrywać w 100%, a nawet pojawi się nadwyżka do sprzedaży" - podsumował prezes JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych.

Kopalnie JSW posiadają ok. 552 mln t zasobów operatywnych węgla. Oprócz tego spółka posiada koksownie, coraz mocniej inwestuje także w energetykę.

W I-III kw. 2011 roku JSW miała 1085,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1088,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 7160,8 mln zł wobec 5486,3 mln zł.