Ponad 425 mln zł będzie kosztować budowa Trasy Górna, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z południowej części Łodzi. W czwartek podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę trasy.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, samorządu województwa oraz wykonawcy - firmy Mosty-Łódź.

Trasa Górna to w ostatnich latach najważniejsza inwestycja drogowa w Łodzi. Jej budowa potrwa niemal dwa lata, a pierwsze samochody mają nią pojechać na przełomie 2013/14 r.

Zdaniem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej trasa spowoduje, że ruch na przeciążonych ulicach stanie się wyłącznie ruchem lokalnym, trasa bowiem tworząc naturalną obwodnicę południowo-zachodniej części miasta wyprowadza stamtąd tranzyt.

Według informacji Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi wykonawcy przekazano dotąd 86 proc. terenu pod budowę trasy. W końcowej fazie jest przygotowanie projektów wykonawczych, a zaawansowanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych szacuje się na 30 proc.

Zaawansowane są pomiary geodezyjne, a na ukończeniu jest wycinka i karczowanie drzew. Roboty rozbiórkowe wraz z rekultywacją mają się zakończyć do 15 maja br., a jeszcze w kwietniu powinny się rozpocząć prace przy wykopie na podporze estakady nad ul. Rzgowską.

Trasa Górna to nowa droga łącząca Al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, tworząca nowy odcinek krajowej "jedynki". Inwestycja podzielona została na dwa etapy realizowane jednocześnie.

Pierwszy obejmie dwukilometrowy odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej. Drugi (o długości 2,4 km) - od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej. W efekcie powstanie dwujezdniowa droga, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Zaplanowano także regulację rzeki Olechówki oraz przebudowę torowisk, urządzeń kolejowych i energetycznych. Wybudowane zostaną również jedno- i wielopoziomowe skrzyżowania oraz tunel pod linią kolejową.

Koszt całej inwestycji to 425,2 mln zł; mniej więcej połowa środków pochodzi z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.