Analitycy spodziewali się wzrostu PKB rok do roku o 0,9 proc.

W ujęciu kwartał do kwartału PKB Niemiec wzrósł w I kw. o 0,5 proc., po spadku w IV kw. 2011 o 0,2 proc. - podali statystycy. To pięć razy mocniej niż się spodziewano, bo tu oceniano wzrost PKB jedynie o 0,1 proc.

Urząd statystyczny podał, że po uwzględnieniu czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w I kw. 2012 o 1,2 proc., po wzroście poprzednio o 2,0 proc. Oczekiwano wzrostu o 0,8 proc.

Komisja Europejska prognozowała 11 maja, że PKB Niemiec wzrośnie w 2012 r. o 0,7 proc., a w 2013 r. o 1,7 proc.