Jądro zmian to poprawki w VAT. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzenia statusu małego podatnika, co uprawnia m.in. do uproszczonej księgowości i opodatkowania. Status dostaną wszystkie firmy, których sprzedaż nie przekracza 2 mln euro.

"Mali podatnicy" odprowadzać będą VAT wg tzw. metody kasowej - czyli obowiązek podatkowy powstaje w chwili wpływu zapłaty za towar lub usługę, a nie od wystawienia faktury. Podatek miałby być też szybciej zwracany.

Wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak. / Bloomberg