„Kwota przeznaczona na dywidendę: 20.000.000 PLN. Ilość akcji objęta dywidendą: 50.000.000. Wartość dywidendy na akcję: 0,40 PLN. Dzień dywidendy: 12 lipca 2012 r. Dzień wypłaty dywidendy: 15 października 2012" – podano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 40,94 mln zł zysku netto wobec 35,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet miał 31,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 172,26 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 287,12 mln zł wobec 224,21 mln zł rok wcześniej.