„Ze względu na kryzys zadłużenia związany przede wszystkim ze światem rozwiniętym, tradycyjnego stwierdzenia, że wszystkie rynki rozwinięte są mniej ryzykowne od wszystkich rynków wschodzących nie da się już utrzymać” - napisał Russ Koesterich z iShares Investment Strategy Group.

Obecnie niektóre rozwinięte gospodarki niosą poważne zagrożenie, zaś pewne rynki wschodzące uchodzą za całkiem bezpieczne dla kapitału.

David Wang, analityk z iShares Investment Strategy Group podjął próbę stworzenia rankingu państw najbardziej ryzykownych dla inwestorów. Przy opracowywaniu zestawienia kierował się czterema założeniami.

Reklama

Jako narażone na ryzyko uznał:

 • kraje, które są wystawione na europejskie obligacje
 • rynki wschodzące bardziej narażone na wpływ cykli koniunkturalnych

Z kolei za przesłanki bezpieczeństwa uznał:

 • w krajach rozwiniętych posiadanie stabilnej waluty
 • w krajach rozwijających się dobrą sytuację fiskalną i poziom wzrostu

Następnie wstępną listę państw porównał z rocznymi danymi o płynności rynków finansowych. Ranking najbardziej ryzykownych państw prezentuje się następująco:

 • Węgry
 • Włochy
 • Austria
 • Szwecja
 • Polska
 • Finlandia
 • Hiszpania
 • Niemcy
 • Francja
 • Rosja
 • Norwegia
 • Korea Południowa
 • Turcja
 • Holandia
 • Brazylia

„Nie dziwi, że lista jest pełna państw z Europy. Interesujące natomiast, że nie ma na niej Japonii ani USA, pomimo utrzymujących się obaw, że państwa te mogą stać się następną Grecją” – skomentował ranking Cullen Roche z Business Insidera.

Polskich czytelników z pewnością dziwi wysoka pozycja naszego kraju.