Według danych GUS, w maju 2012 r. spośród 10 największych miast Polski najmniejsze bezrobocie panowało w Warszawie i Poznaniu. W obu miastach stopa bezrobocia wyniosła 4 proc.

Na drugim biegunie znalazły się Szczecin (10,5 proc.) i Łódź (11,5 proc.). W liczbach bezwzględnych najwięcej bezrobotnych było w Warszawie i łodzi, a najmniej w Gdańsku i Katowicach.

Stopa bezrobocia we wszystkich uwzględnionych w zestawieniu miastach była niższa od średniej stopy bezrobocia w Polsce (12,6 proc.). Aglomeracje wypadły również lepiej od swoich województw.

„Duże ośrodki miejskie wciąż stanowią większą szansę dla osób poszukujących pracy” – komentuje Diana Turek z portalu rynekpracy.pl.