Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,08 mln zł wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 34,60 mln zł wobec 5,80 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 1,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 41,87 mln zł wobec 39,93 mln zł.