Wybory najprawdopodobniej pozbawią Partię Demokratyczną premiera Nody sprawowanej od trzech lat władzy.

Jak zaznacza Reuters, przeforsowanie tego planu w kontrolowanej przez opozycję izbie wyższej jest wynikiem rzadkiego porozumienia z dwoma głównymi ugrupowaniami opozycyjnymi oraz przełomem dla Japonii, przez dłuższy czas doświadczającej ustawicznych zmian rządów oraz politycznego paraliżu.

Podniesienie stawki podatku obrotowego (odpowiednika podatku VAT) z obecnych 5 proc. do 10 proc. w roku 2015 ma kluczowe znaczenie dla zahamowania lawinowego wzrostu długu publicznego Japonii, który przekracza już 200 proc. jej produktu krajowego brutto - co stanowi rekord wśród państw wysoko rozwiniętych.

Jest to dla Nody gorzkie zwycięstwo, osiągnięte kosztem opuszczenia jego partii przez około 50 deputowanych. Sondaże wskazują również, że w wyborach demokraci doznają znacznych strat.

>>> Zobacz też: Stawki VAT na świecie: Japonia ma najniższy VAT – tylko 5 proc.