Rzecznik potwierdził informację wcześniej opublikowaną przez niemiecki dziennik "Die Welt".

AFP pisze, że zapowiedziana liczba nowych pracowników może nie zadowolić związku zawodowego skupiającego personel EBC, który od miesięcy uskarża się na pogarszające się warunki pracy i jej nadmiar.

Międzynarodowa i Europejska Organizacja Pracowników Sektora Publicznego (IPSO) to związek zawodowy personelu EBC. Związek reprezentuje ponad 40 proc. 2600 pracowników banku, z których 1200 to pracownicy zatrudnieni na stałe.

Prezes EBC Mario Draghi przyznał, że w lipcu wystąpiło przeciążenie pracą personelu i obiecał zareagować.

Nie wiadomo, jak pisze AFP, czy zapowiedziana we wtorek rekrutacja będzie wystarczająca dla związkowców, którzy w lipcu uważali, że zatrudnienie 50-60 osób to niezbędne minimum do opanowania sytuacji.