Euroimplant

Euroimplant planuje emisję nie więcej niż 100 mln akcji serii F bez prawa poboru - wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zaplanowane na 17 września. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 złotych, to jest do kwoty nie większej niż 2.525.473,22 złotych w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda" - podała spółka w projektach uchwał. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej.

PGNiG

Firma Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło z Podkarpacia, należąca do grupy PGNiG, korzysta już z najnowszego urządzenia wiertniczego - Drillmec 200 HP. Urządzenie, które wierci pierwszy otwór, zostało wykonane na specjalne zamówienie podkarpackiej spółki przez włoskiego producenta. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy firmy Przemysław Baciak, zakończono montaż maszyny i urządzenie rozpoczęło wiercenie otworu dla Orlen Upstream. Drillmec 200 HP przeznaczone jest do realizacji głębokich odwiertów w poszukiwaniu złóż gazu ziemnego i ropy. W podpisanym kontrakcie, którego wysokość objęta jest tajemnicą handlową, producent urządzenia zobowiązał się do przeszkolenia polskiej załogi, która będzie obsługiwać sprzęt.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 13,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 1003,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PGNiG zamierza do końca 2012 roku wycofać się z Danii, gdzie prowadziła prace poszukiwawcze - podała spółka w sprawozdaniu za pierwsze półrocze.>>>>  

Postępowanie arbitrażowe między Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem a Gazpromem powinno zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2013 roku - poinformowała dziennikarzy w czwartek prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa.>>>>   

MNI, TPSA

Spółka MNI podała w komunikacie, że 22 sierpnia br. otrzymała od pełnomocnika pismo procesowe Telekomunikacji Polskiej, w którym TPSA informuje o cofnięciu powództwa przeciw MNI Telecom. W maju MNI informowało, że Telekmunikacja Polska złożyła pozew przeciw MNI Telecom o zapłatę 55,5 mln zł wraz z odsetkami z tytułu rozliczeń ze spółką Długie Rozmowy (DRSA), kontrolowaną przez MNI Telecom, gdyż zdaniem TP spółka MNI Telecom jest odpowiedzialna za zobowiązania wobec TP. MNI podkreślała, że roszczenia TPSA względem MNI Telecom są tymi samymi roszczeniami, których zapłaty TPSA domaga się od DRSA i nie wynikają one z bezpośrednich relacji między MNI Telecom a TPSA.

PZU

Kolejna pula akcji PZU SA może wkrótce trafić w ręce inwestorów prognozuje Sebastian Buczek, prezes Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Quercus.>>>>  

Netia

Spółka telekomunikacyjna Netia miała 21,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 12,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Spółka telekomunikacyjna Netia zweryfikowała prognozę finansową na 2012 r., obniżając m.in. założenie dotyczące przychodów do 2125 mln zł wobec 2185 mln zł poprzednio. Spółka podtrzymała prognozę zysku operacyjnego (EBIT) na poziomie 125 mln zł oraz EBITDA na poziomie 600 mln zł. "Ze względu na wolne tempo wzrostu rynku i ogólnie trudne warunki handlowe na rynku klientów indywidualnych, w szczególności w segmentach rynku opartych na wysokich wolumenach i niskim ARPU (średni miesięczny przychód na klienta), Netia obniża dzisiaj prognozę na 2012 r. dla przychodów i liczby usług (RGUs) do odpowiednio 2.125 mln PLN i 2.750.000 usług" - czytamy w raporcie.

Tauron

Spółka Tauron Polska Energia miała 468,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 321,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. >>>>  

Tauron Polska Energia nie wyklucza emisji obligacji w IV kw. tego roku o wartości minimum 200 mln zł. Byłyby one przeznaczone dla inwestorów finansowych, poinformował wiceprezes Krzysztof Zawadzki.>>>>  

LPP

Spółka odzieżowa LPP zamierza zwiększyć powierzchnię sklepów o 28% w skali roku (tj. o ok. 95 tys. m.kw) do 439 tys. m.kw. do końca 2012 roku, poinformowała spółka w prezentacji. "Szacowana wartość nakładów (środki trwałe) na rozwój sieci sklepów - 210 mln zł" - podała spółka w prezentacji na temat wyników.
Na koniec I półrocza łączna powierzchnia sieci sprzedaży wyniosła 381,4 tys. m.kw., co oznacza wzrost o 19% (61 tys. m.kw.) w skali roku. Sieć sklepów detalicznych LPP na koniec czerwca 2012 r liczyła 978 sklepów, w tym 325 Reserved, 276 Cropp. 235 House oraz 125 Mohito.

Spółka odzieżowa LPP miała 77,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w II kw. 2012 roku wobec 64,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prezentacji na temat wyników. >>>>  

Rovese

Nadzwyczajne walne spółki Rovese po raz drugi będzie decydować o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na NWZ , zaplanowane na 19 września. Zarząd proponuje przeprowadzenie emisji z prawem poboru w stosunku 2 nowe akcje za 1 dotychczasową i ustalenie ceny emisyjnej na 1,07 zł za 1 akcję, co przy objęciu całej emisji zapewniłoby wpływy w wysokości 578,8 mln zł.
Podczas NWZ producenta ceramiki sanitarnej, które odbyło się 20 lipca 2012 roku uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie została przyjęta. Rovese chce przeprowadzić emisję akcji, aby sfinansować przejęcie podmiotów w Europie.

Hawe

Grupa meksykańskiego miliardera Carlosa Slima może być zainteresowana przejęciem P4 (operator sieci Play) oraz giełdowego Hawe - twierdzi "Pulsu Biznesu".>>>>  

Cereal Planet

Producent kasz i płatków działający na Ukrainie - Cereal Planet, który w najbliższym czasie planuje wejście na NewConnect, podpisał kontrakt z tureckim partnerem na instalację nowej linii technologicznej o wartości 3,5 mln hrywien i wprowadzi na rynek swój nowy produkt - bulgur, spożywany szczególnie na Bliskim Wschodzie zamiast ryżu, podała spółka w komunikacie.

Impexmetal

Spółka Impexmetal miała 12,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 34,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>