W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 7,9 proc. w porównaniu ze wzrostem o 4,2 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

GUS podał też, że obroty w handlu detalicznym w lipcu br. wzrosły o 2,7 proc. rok do roku wobec stabilizacji w maju na poziomie z kwietnia.