Wzrost ten nie przekroczył jednak 0,2% względem euro oraz 0,5% wobec amerykańskiego dolara, stąd też w dużej mierze ruch ten traktować należy jako neutralny. Zgodnie z prognozą na notowaniach złotego zauważalny jest spadek zmienności wynikający z dnia wolnego od handlu w Londynie przez co aktywność rynku wyraźnie spadła. Również szeroki rynek tkwi w impasie gdyż poniedziałkowe dane z gospodarki niemieckiej (indeks IFO 102,4 pkt. oczek. 102,6 pkt.) okazały się w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami, a europejscy decydenci nie dostarczyli nowych impulsów. Inwestorzy czekają już na decyzje ze strony banków centralnych: zaprezentowanie programu interwencji na rynku europejskiego długu przez EBC oraz zapowiedzi potencjalnej, ale równie mało prawdopodobnej w najbliższych miesiącach, trzeciej rundy luzowania ilościowego w wykonaniu FED.

W centrum uwagi będzie odbywające się pod koniec tygodnia sympozjum w Jackson Hole, podczas, którego głos zabiorą m.in. Ben Bernanke oraz Mario Draghi. Nadzieje na działania instytucji centralnych utrzymują wycenę eurodolara powyżej poziomu 1,25 USD oraz powstrzymują inwestorów przed mocniejszą realizacją zysków na złotym.

Polska waluta została wsparta również przez doniesienia z kraju. Przedstawiciel RPP, Andrzej Kazimierczak w wywiadzie dla agencji Reuters powiedział, iż obecnie jest zbyt wcześnie, aby rozważać cięcie stóp. Dodał, iż aktualnie obniżenie kosztu kredytu nie przyczyniłoby się do przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego. W ostatnich miesiącach jednym z czynników wspierających polską walutę na rynku było utrzymywanie się wysokiego poziomu dyferencjału (różnicy) stóp procentowych pomiędzy Strefą Euro, a Polską.

Z technicznego punktu widzenia, z uwagi na ograniczoną aktywność rynku, nieznaczne umocnienie złotego nie stanowi realnej przesłanki dla reszty tygodnia. Polska waluta w dalszym ciągu tkwi w konsolidacji z zakresu 4,05 – 4,10 EUR/PLN, czekając na impulsy z szerokiego rynku. Stan konsolidacji najprawdopodobniej przedłuży się, aż do końca tygodnia, kiedy poznamy pierwsze doniesienia z Jackson Hole. 

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Użyte w raporcie wykresy są integralną częścią platformy BOSSA FX, dostępnej dla Klientów Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. po podpisaniu stosownych umów o założenie rachunku inwestycyjnego. Więcej informacji na stronach www.bossafx.pl.