Z informacji otrzymywanych przez dyrektorów oddziałów terenowych ARR wynika, że mleczarnie kupiły od rolników w okresie od kwietnia do lipca 2012 rekordowo dużą ilość ok. 3,47 mld kg mleka - poinformowała w czwartek rzecznik ARR Iwona Ciechan.

Rok kwotowy trwa od kwietnia do końca marca następnego roku.

W ocenie Agencji, jeżeli dynamika skupu mleka utrzyma się w kolejnych miesiącach na obecnym poziomie, jest ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej. Konsekwencją może być nałożenie przez KE "kary", czyli opłaty za wyprodukowanie mleka ponad przyznany limit. Wysokość opłaty wynosi 27,83 euro za 100 kilogramów mleka ponad limit.

Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz po wejściu Polski do UE - limit produkcji mleka został przekroczony w roku kwotowym 2005/2006. Nadprodukcja mleka wyniosła wtedy 296 tys. ton, czyli 3,4 proc. limitu, a rolnicy zapłacili ponad 64 mln euro.

W związku z tym, że w kolejnych latach produkcja mleka spadła, zawieszono pobieranie zaliczek na poczet ewentualnych opłat, które wynosiły 20 gr. za każdy litr mleka. W kwietniu 2012 r. Sejm znowelizował ustawę o organizacji rynku mleka, całkowicie znosząc obowiązek pobierania zaliczek.

Jak zaznaczyła dyrektor biura kwotowania produkcji mleka ARR Monika Koźlakiewicz, gdyby nastąpiło przekroczenie kwoty, opłatę musiałyby zapłacić mleczarnie i potem pieniądze ściągnąć od dostawców mleka. Kary musieliby uiścić wszyscy rolnicy, którzy przekroczyli swoje indywidualne limity - wyjaśniła.

Dodała, że Agencja informuje o takiej sytuacji, gdyż liczy na to, że jednak nie dojdzie do nadprodukcji mleka. Limit produkcji mleka na ten rok wynosi 9,96 mld kg.

Koźlakiewicz poinformowała, że ARR podsumowała ostatecznie wykorzystanie kwoty mlecznej za poprzedni rok 2011/2012. Z danych wynika, że wykorzystanie kwoty (tzw. hurtowej) jest na poziomie 97,91 proc. W ub.r. roku limit był o 1 proc. niższy i wynosił 9,85 mld kg.

Według danych ARR, w końcu marca br. mleko sprzedawało do przetwórstwa 149 tys. producentów. Jak zaznaczyła Koźlakiewicz, liczba gospodarstw zajmujących się tą produkcją co roku spada o ok. 10 tys.

Jak podała Polska Izba Mleka, w styczniu-lipcu 2012 r. skup mleka wyniósł 5,6 mld litrów, czyli był o ponad 8 proc. większy niż w analogicznym okresie 2011 r. Średnia cena skupu w tym okresie wyniosła 120,45 zł za 100 litrów i była 1,71 proc. wyższa niż rok wcześniej.