Jednocześnie Fitch utrzymał te ratingi na poziomie BB+. Ratingi dla niezabezpieczonego długu w walutach obcych i w walucie lokalnej zostały również podtrzymane na poziomie BB+, a krótkoterminowe ratingi IDR dla długu w walutach obcych i krajowej - na poziomie B.

Fitch nadał także spółce długoterminowy rating IDR krajowy na poziomie BBB+(pol) z perspektywą pozytywną, podano w komunikacie.

"Zmiana perspektywy odzwierciedla przekonanie Fitcha, że długoterminowe ratingi IDR PKN Orlen mogą zostać podniesione do BBB- w ciągu następnych 12-24 miesięcy, jeśli spółka utrzyma wskaźniki kredytowe na umiarkowanym poziomie" - głosi komunikat.

Podtrzymanie ratingów jest skutkiem poprawy przez PKN Orlen profilu finansowego, co jest wynikiem m.in. sprzedaży akcji Polkomtela, podał także Fitch.