Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 520,47 mln zł wobec 482,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 3258,98 mln zł wobec 2505,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 1,63 mln zł zysku netto wobec 14,52 mln zł zysku rok wcześniej.