Po trzech kwartałach 2012 roku skonsolidowany zysk netto banku wyniósł 77,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 100,9 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wzrósł do 262,6 mln zł z 228,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei wynik z prowizji wzrósł w tym okresie do 77,3 mln zł z 69,3 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 74 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły one 55 mln zł.

Po trzech kwartałach 2012 roku bank zawiązał rezerwy o wartości 231,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 108,7 mln zł.

Współczynnik wypłacalności pod koniec III kwartału wynosił 11,4 proc., podczas gdy pod koniec 2011 roku 9,7 proc.