Famur, Kopex

Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Kopeksu ws. sporu z Famurem. Na mocy tej decyzji Kopex musi zapłacić Famurowi 40,3 mln zł wraz z odsetkami od dnia 13 listopada 2009 r. - podał Famur w komunikacie. Z kolei Kopex poinformował w komunikacie, że nie wyklucza wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Kopex nie wyklucza wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

"Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest prawomocny i wykonalny, lecz służy względem niego prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Emitent po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Sądu II instancji podejmie decyzję odnośnie skorzystania z tego prawa" - poinformował Kopex w komunikacie.

Kopex dodał, że rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego nie wpłynie na jego działalność. Spółka przypomniała również o utworzeniu rezerwy na zobowiązania przedmiotowe wobec Famuru, która została rozpoznana w wynikach z I kw. 2012 r.

Według Famuru, Kopex i jego spółka zależna nie wywiązali się z zawartych umów o współpracy, co uzasadnia dochodzenie zastrzeżonej umową kary umownej oraz szkody poniesionej przez Fazos w związku z brakiem realizacji kontraktu na rzecz odbiorcy chińskiego.

Reklama

Pod koniec 2009 roku Famur złożył w tej sprawie trzy pozwy przeciwko Kopeksowi. Łączna wartość roszczeń dochodzonych przez Famur i jego spółkę zależną Fazos wynosiła 114,3 mln zł.

W kwietniu 2012 roku Sąd Okręgowy w Katowicach nakazał Kopeksowi zapłacenie Famurowi 40,3 mln zł wraz z odsetkami. Pozostałe sprawy są wciąż przedmiotem postępowania sądowego.

PBG

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Jarosław Kotarski wszczął na wniosek Banco Espirito Santo dwa postępowania egzekucyjne wobec PBG - poinformowała spółka w komunikacie. Pierwsze postępowanie dotyczy zapłaty należności w wysokości 4.080.249,99 zł wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami oraz zajęcia tytułem w/w należności udziałów w spółkach: PBG Technologia Sp. z o.o., PBG AVATIA Sp. z o.o., Bathinex Sp. z o.o., Betpol S.A., AQUA S.A., PBG Energia Sp. z o.o., Energomontaż - Południe S.A., CP Energia, PBG Erigo Sp. z o.o., PRID S.A., PBG Energia Sp. z o.o., BROKAM Sp. z o.o., PBG Dom Sp. z o.o., Dromost Sp. z o.o.

Z kolei drugie postępowanie dotyczy należności w wysokości 2.958.999,56 zł wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami oraz zajęcia tytułem w/w należności udziałów w spółkach: BROKAM Sp. z o.o., PBG Energia Sp. z o.o., PRID S.A., PBG Erigo Sp. z o.o., PBG Dom Sp. z o.o., CP Energia, Energomontaż - Południe S.A.

Polnord

Bartosz Puzdrowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Polnordu. Rada nadzorcza spółki na nowego prezesa spółki powołała Piotra Wesołowskiego - podał Polnord w komunikacie. Z kolei z funkcji wiceprezesa Polnordu zrezygnował Michał Świerczyński, w jego miejsce, na wiceprezesa spółki powołano Tomasza Sznajdera. W komunikacie prasowym Polnord poinformował, że zmiany w zarządzie związane są z realizacją nowej strategii rozwoju polegającą na koncentracji Polnordu na projektach mieszkaniowych i stopniowym wychodzeniu z kapitałochłonnych projektów komercyjnych. Pozyskane ta drogą środki finansowe Polnord zamierza przeznaczać na realizacje projektów w segmencie mieszkaniowym oraz na redukcję zadłużenia spółki.

Ursus

Ursus określił cenę emisyjną akcji serii N na 2 zł. W ramach emisji wyemitowanych zostanie 4 mln nowych akcji - poinformowała spółka w komunikacie. W komunikacie podano, że liczba akcji, do objęcia których uprawnia jedno Jednostkowe Prawo Poboru wynosi 0,18034265103697. Według harmonogramu oferty przedstawionego w prospekcie emisyjnym zapisy w wykonywaniu Jednostkowych Praw Poboru rozpoczną się 22 listopada.

Ursus oczekiwał wcześniej, że wpływy z emisji akcji serii N wyniosą ok. 7,2 mln zł netto. Spółka miała wyemitować do 11,09 mln akcji serii N. Ursus chce przeznaczyć wpływy z emisji m.in. na rozbudowę linii do produkcji ciągników rolniczych w Lublinie oraz modernizację fabryki w Dobrym Mieście.

Poniżej przestawiamy planowany harmonogram oferty.
16 listopada - dzień prawa poboru;
22 listopada - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz zapisów dodatkowych;
19-23 listopada - notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW;
28 listopada - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz zapisów dodatkowych;
6 grudnia - przyjmowanie zapisów w odniesieniu do akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru lub w zapisach dodatkowych;
7 grudnia - przydział akcji;
21 grudnia lub w zbliżonym terminie - pierwsze notowania PDA.


Agora

Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2012 roku 8,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 5,4 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r. Strata netto okazała się o niższa niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 11,1 mln zł straty w trzecim kwartale. >>>>

Amrest

Zysk netto grupy AmRest, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2012 roku 24,3 mln zł wobec 22,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy spodziewali się tymczasem 16,2 mln zł zysku netto. >>>>

LPP

Prognozowany wzrost powierzchni sprzedaży w sklepach LPP w 2013 r. to 144 tys. m. kw. (+33 proc.). Wartość nakładów na rozwój sieci wyniesie około 300 mln zł - poinformował wiceprezes LPP, Dariusz Pachla. W 2015-2016 r. grupa chce rozpocząć sprzedaż na nowych rynkach. W przyszłym roku powinna podjąć decyzję o kierunku dalszej ekspansji zagranicznej.

"Na przyszły rok zaplanowaliśmy nie mniej dynamiczny rozwój sieci, jak w tym roku. Oczekujemy, że powierzchnia sprzedaży wzrośnie o 144 tys. m kw., czyli 33 proc. Szacujemy, że wydamy na ten cel ok. 300 mln zł, biorąc pod uwagę średni wydatek na m kw. w 2012 r. Sfinansujemy to, tradycyjnie, przy pomocy kapitałów własnych i kredytów bankowych. Ponad połowa środków zostanie zainwestowana za granicą, czyli proporcjonalnie do przyrostu sieci" - powiedział dziennikarzom Pachla.
Na koniec trzeciego kwartału grupa LPP dysponowała 1.005 sklepami o łącznej powierzchni 393,6 tys. m kw.
LPP podało w raporcie kwartalnym, że przyrost powierzchni handlowej w IV kwartale 2012 roku wyniesie około 40 tys. m kw. i na koniec 2012 roku łączna powierzchnia sieci sklepów wyniesie ponad 430 tys. m kw.

"Realizujemy ten plan, ale trudno na razie powiedzieć jednoznacznie, czy zostanie w całości wykonany" - powiedział Pachla.
W marcu przyszłego roku LPP planuje otworzyć pod nową marką Sinsay ok. 30 sklepów. Wiceprezes poinformował, że do końca 2013 r. ma być ich zgodnie z planem 50. Dodał, że na ten cel grupa wyda ok. 25 mln zł.

Pachla przyznał, że istnieje także przestrzeń do intensywnego rozwoju sieci w 2014 r., ze względu na spodziewane otwarcia galerii handlowych, a także planowany, dynamiczny rozwój marek Mohito i Sinsay.
Pytany o wejście LPP na nowe rynki, odpowiedział: "Nie ma takich planów w najbliższych latach. Ale już w 2015-2016 r. trzeba będzie jakiś kierunek geograficzny obrać. Za wcześnie, by teraz mówić o konkretach. Za rok będziemy musieli podjąć decyzję, gdzie będziemy chcieli rozwinąć naszą sieć".
Obecnie grupa sprzedaje swoje produkty na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Rumunii i w krajach nadbałtyckich.
Pachla podał, że akwizycje są dla LPP dopuszczalną droga rozwoju, ale zaznaczył, że na razie przejęcia nie są planowane, a grupa chce się skoncentrować na rozwoju marek własnych.


Grupa Neuca

Grupa Neuca w trzecim kwartale 2012 r. zanotowała 15,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o niemal 24 proc. lepszy od oczekiwanego przez analityków zysku netto na poziomie 12,7 mln zł. >>>>

Kopex

NWZ Kopex Proizvhodnja A.D., serbskiej spółki zależnej od Kopeksu, podjęło uchwałę o uruchomieniu procesu jej likwidacji - podał Kopex w komunikacie.
"Zarząd Kopex informuje, że NWZ spółki KOPEX Proizvodnja A.D. podjęło (...) uchwałę o uruchomieniu postępowania likwidacyjnego spółki. Decyzja ta jest konsekwencją trwającego procesu restrukturyzacyjnego spółek serbskich, a spowodowana została niekorzystnym rozwojem sytuacji gospodarczej na tym rynku, skutkującym wstrzymywaniem inwestycji i spadkiem popytu w obszarze produktowym tej spółki" - podano w komunikacie.
We wrześniowym wywiadzie dla PAP Andrzej Jagiello, prezes Kopeksu zapowiedział, że spółka planuje w Serbii rezygnację z nierentownych przedsięwzięć oraz koncentrację na na core businessie i tych spółkach, które mogą przynosić zyski w przyszłości.