Od 3 grudnia 2012 r. GPW będzie obliczać i publikować nowy indeks WIG20TR. Portfel indeksu i zasady jego kompozycji, określania wag jego uczestników, zmiany list uczestników będą takie same jak w przypadku WIG20. W obliczeniach wartości nowego indeksu będą jednak brane pod uwagę dochody z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru.

Z przeprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wyliczeń wartości indeksu WIG20TR od końca 2004 r. wynika, że w ciągu 8 lat nowy indeks zyskał 70 proc. W tym samym czasie zysk WIG20 wyniósł 20 proc. W 2012 r. ta sama stopa zwrotu wyniosła odpowiednio 10 proc. i 17 proc.

"Utworzenie przez GPW nowego indeksu WIG20TR, wpisuje się w ten nurt, za którym w ostatnich latach podążają najbardziej rozwinięte rynki finansowe, na których obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania funduszami pasywnymi. WIG20TR może się stać benchmarkiem dla tego typu funduszy na rodzimym rynku kapitałowym” – powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

>>> Zobacz też: GPW przeszła przez trudny kwartał - wyniki finansowe