Według informacji grupy Polimerowy Gaz, obecny wolumen połączonych grup wynosi ponad 250 mln m sześc. gazu, czyli ponad 1,7 proc. polskiego rynku gazu ziemnego.

"Chcemy zbudować silną grupę zakupową błękitnego paliwa dla polskiego przemysłu, a zwłaszcza dla tych gałęzi, które gazu konsumują najwięcej. Obecnie gromadzimy wolumen zużycia. Na początku grudnia powinniśmy być gotowi do negocjacji z dostawcami" - poinformował dyrektor zarządzający GZ Polimerowy Gaz Waldemar Sobański. Jak dodał, grupa zaprasza firmy z gazochłonnych gałęzi przemysłu do przystępowania do niej.

Obecnie grupę Polimerowy Gaz tworzy ponad 40 przedsiębiorstw z przemysłów: hutniczego, ceramicznego, spożywczego, chemicznego i polimerowego. Docelowy wolumen grupy w pierwszym roku działalności to 500 mln m sześc. błękitnego paliwa wartego ok. 500 mln zł w 2013 r.

W opinii Sobańskiego, uwolnienie rynku gazu ziemnego w Polsce niesie ciekawe perspektywy rozwoju dla zakupów grupowych w tym sektorze. "Oszczędności mogą być tutaj znacznie większe, niż w przypadku energii elektrycznej. Niezwykle ważny jest jednak system prawny liberalizującego się rynku gazu, który nie do końca jeszcze został skodyfikowany. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce i będziemy mogli oprzeć działalność GZ Polimerowy Gaz na trwałym oraz stabilnym porządku prawnym" - powiedział Sobański.

Grupa w komunikacie przypomina, że działania w sektorze gazu naśladują podobną operację w sektorze energii elektrycznej, gdzie utworzono już system zakupów grupowych, które uczestnikom dały realne korzyści.