W badaniu pt. Career Happiness Index 2012, przeprowadzonym wśród pracowników w Wielkiej Brytanii, najbardziej zadowolone ze swojej pracy okazały się osoby zajmujące się kwiaciarstwem i ogrodnictwem. Z kolei najmniej satysfakcjonujący zawód mają bankierzy, informatycy i pracownicy działów kadr.

Aż 87 proc. przepytanych pracowników w tej branży stwierdziło, że są w swojej pracy szczęśliwi. Zaraz za nimi znalazły się fryzjerki i kosmetyczki (79 proc.) oraz hydraulicy (76 proc.). Pracownicy kwiaciarni jako najważniejszy powód swojego zadowolenia podawali dobre środowisko pracy oraz fakt, że robią coś pożytecznego i wartościowego. Z kolei osoby zatrudnione w salonach fryzjerskich i kosmetycznych cieszą się z posiadania kontroli nad obowiązkami i nakładem pracy.

Jednak nie wszystkie aspekty nawet tak dobrej pracy są pozytywne – fryzjerzy i kosmetyczki najrzadziej, bo tylko w 14 proc., dobrze dogadują się ze współpracownikami. Najlepiej w tej kategorii wypadli naukowcy i badacze – aż 90 proc. z nich ma dobre stosunki z osobami, z którymi pracują. To oni również mają w swojej opinii najwięcej kontroli nad swoimi obowiązkami i ilością pracy. Najmniej kontroli zdają się z kolei mieć pielęgniarki oraz pracownicy z branży restauracyjnej i turystycznej.

Jednak na 12 branych pod uwagę aspektów pracy aż w ośmiu przodują kwiaciarze i ogrodnicy.

Jeśli chodzi o bankierów, najmniej zadowoleni są ze środowiska, w jakim pracują – tylko 24 proc. z nich wyraziło się o nim pozytywnie. Pozostając w dziedzinie finansów, według badania dobre wynagrodzenie wcale nie gwarantuje szczęścia. Wprawdzie 61 proc. przepytanych przez City & Guilds pracowników stwierdziło że sprawiedliwe wynagrodzenie jest bardzo ważne, inne wyniki pozwalają stwierdzić, że nie jest to klucz do satysfakcji w pracy.

Ogółem ze swojej pracy zadowolonych jest 61 proc. Brytyjczyków. Odsetek ten gwałtownie wzrasta jednak wśród osób, które prowadzą własną firmę – tam szczęśliwych w pracy jest aż 85 proc. osób. Dobre samopoczucie przeważa też w zawodach rzemieślniczych (65 proc.) , podczas gdy zawody wymagające zwykle wykształcenia akademickiego i obejmujące pracę w biurze dają wysoką satysfakcję 62 proc. badanych osób.