Zdaniem A.Zielińskiej-Głębockiej (RPP) obniżka powinna wynieść między 75 a 100 pb, łącznie z tą, która została dokonana w listopadzie. Zdaniem członkini Rady obniżki powinny następować miesiąc po miesiącu. Zdecydowanie bardziej radykalnie na temat perspektyw polityki pieniężnej wypowiadał się natomiast Andrzej Bratkowski (RPP). Jego zdaniem bowiem stopa referencyjna NBP powinna zostać jak najszybciej obniżona do 3,0%, czyli o dodatkowe 150 pb w stosunku do bieżącego poziomu. Nie wyklucza on również, że w przypadku pogarszania się uwarunkowań zewnętrznych koszt pieniądza powinien zostać obniżony jeszcze bardziej. Mimo, że te wypowiedzi nie zmieniają zasadniczo oczekiwań, co do skali cyklu obniżek, to jednak naszym zdaniem wraz z jego kontynuacją, spadającą inflacją i spowolnieniem dynamiki PKB rynek będzie wyceniał silniejsze spadki głównej stopy NBP w perspektywie do końca roku.

Bank centralny opublikował wczoraj opis dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu RPP w dniu 7 listopada. Najciekawszą informacją, biorąc pod uwagę neutralny ton dokumentu, jest fakt, że zgłoszony został wniosek o obniżkę stóp o 50 pb, niemniej nie uzyskał on większości (tak samo zresztą jak na posiedzeniu październikowym).

Naszym zadaniem, podobnie jak miało to miejsce w ostatnim czasie, rynek wzmocnić może w nadchodzących tygodniach perspektywa obniżki stóp w grudniu (5.12). Wówczas spodziewamy się redukcji kosztu pieniądza o kolejne 25 pb i zapowiedzi kontynuacji cyklu w kolejnych kwartałach.

Ostatnia aukcja zamiany wyraźnie zwróciła uwagę inwestorów na obligacje o zmiennym kuponie. W specjalnym raporcie dedykowanym papierom serii WZ napisaliśmy przed przetargiem, że uważamy wyceny obligacji WZ0117, WZ0118 i WZ0121 za mocno zaniżone (z potencjałem wzrostowym). I faktycznie po publikacji wyników aukcji przez MF taki ruch nastąpił. Już na samej aukcji wycena obligacji WZ0117 i WZ0121 okazała się znacznie wyższa niż na rynku wtórnym. Niemniej po środowych wynikach, a także podczas czwartkowej sesji doszło do dalszego wzrostu ich wartości. Tym samym od wtorku cena WZ0117 urosła do 100,10 PLN (o 20 gr.), natomiast dla WZ0121 do 98,95 PLN (o 55 gr.). Tak jak wskazywaliśmy w raporcie specjalnym te papiery wciąż mają naszym zdaniem potencjał do wzrostu wartości.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.