– W pierwszym kroku chcemy uzyskać wszystkie informacje zgromadzone w toku postępowania upadłościowego – mówi DGP Łukasz Dajnowicz z KNF.

Komisja podała, że przewodniczącemu w tym przypadku przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w ramach których może m.in. składać oświadczenia i wnioski oraz zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego przysługuje odwołanie.

KNF chce mieć wgląd w postępowanie, aby mieć nadzór m.in. nad sytuacją spółki Rafako z grupy PBG. To jedyne aktywo w majątku firmy, dzięki któremu byłaby ona w stanie spłacić przynajmniej część zadłużenia wobec instytucji finansowych, szacowanego na ponad 2 mld zł. Walkę o władzę w Rafako toczą wciąż jej zawieszony prezes Wiesław Różacki i główny udziałowiec PBG Jerzy Wiśniewski.

Choć KNF wezwała banki do zabezpieczenia ich interesów w PBG w trosce o pieniądze klientów, te deklarują, że w sprawie konfliktu o Rafako nie są w stanie nic zrobić.