Najnowsza wycena akcji BRE została nieznacznie skorygowana o 0,6 proc. w górę do 328 zł z 326 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji akcje banku warte były 319,9 zł, czyli o 2,5 proc. mniej od najnowszych szacunków Raiffeisen.