Gino Rossi prognozuje wypracowanie 228,6 mln zł przychodów i 14,1 mln zł zysku EBITDA w 2013 r., podała spółka w komunikacie. Podstawowym celem spółki na 2013 r. - poza refinansowaniem zadłużenia - jest dalsza poprawa rentowności.

"Zarząd Gino Rossi przekazuje prognozę wyników finansowych na rok 2013: skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 228,6 mln zł, skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 14,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przedstawiona prognoza zakłada m.in. wzrost sprzedaży spółki Gino Rossi o 14,5% oraz utrzymanie na tym samym poziomie sprzedaży spółki Simple, utrzymanie na koniec 2013 r. sieci sprzedaży składającej się z 66 własnych i franczyzowych salonów Gino Rossi, 52 salonów własnych i franczyzowych Simple oraz refinansowanie zadłużenia spółki do dnia 30 czerwca 2013 r. minimum na obecnym poziomie zadłużenia.

"Grupa kapitałowa spółki jest w trakcie realizacji programu restrukturyzacji firmy, której celem jest poprawa wyników finansowych oraz refinansowanie zadłużenia. Zarząd spółki w obecnym składzie prowadzi restrukturyzację od kwietnia 2012 r." - napisano w komentarzu do prognoz.

W ocenie zarządu, najważniejsze dotychczas osiągnięte efekty podjętych działań to znacząca poprawa wyników finansowych w stosunku do roku 2011 - po dziewięciu miesiącach 2012 roku skonsolidowana EBITDA spółki wyniosła 8,3 mln zł wobec 0,5 mln zł po 9 miesiącach 2011 r. Gino Rossi podkreśla także fakt zwiększenia kapitałów własnych i obniżenie zadłużenia dzięki emisji akcji serii H przeprowadzonej w 2012 r. oraz wydłużenie do 30 czerwca 2013 r. okresu obowiązywania umowy stand-still zawartej z bankami Pekao, ING Bank Śląski, DnB Nord Polska oraz Alior Bank.

"W ocenie zarządu, podstawowym celem na 2013 r. (poza refinansowaniem zadłużenia) jest dalsza poprawa rentowności. (...) Zarząd prowadzi prace nad realizacją różnych wariantów refinansowania zadłużenia i zwiększenia kapitału pracującego" - czytamy dalej.

Prognoza sporządzona została na podstawie zgłoszonego i szacowanego przez zarząd popytu na kolejce wiosna-lato 2013 oraz szacowanego popytu na kolekcje jesień zima 2013, podkreślono w dokumencie.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. W ub.r. grupa odnotowała 186,14 mln zł przychodów.