Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty przedstawiła minister edukacji Krystyna Szumilas. Poinformowała, ze nie będzie zmian, jeśli chodzi o pensum pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami, urlop zdrowotny może być przyznawany przez lekarza medycyny pracy w momencie, gdy nauczyciel będzie zagrożony chorobą zawodową, wynikającą ze środowiska pracy. MEN chce wzmocnienia Rady Rodziców w podejmowaniu decyzji o szkole.

Zmian w Karcie Nauczyciela domagają się przede wszystkim samorządy. Gminy narzekają, że zapisy w obecnej ustawie utrudniają "domknięcie" samorządowych budżetów. Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Marek Olszewski zwracał uwagę, że w budżetach gmin wydatki na edukację stanowią średnio 50-60 procent.

Samorządy chcą, aby Karta Nauczyciela obowiązywała jedynie tak zwanych nauczycieli tablicowych. Domagają się też zwiększenia pensum z 18 do 20 godzin i wprowadzenia 40-godzinnego tygodnia pracy. Samorządowcy chcą też zmiany w systemie oświaty, która pozwoliłaby na przekazywanie szkół bez względu na liczbę uczniów. Obecnie można to robić, jeśli w szkole uczy się mniej niż 70 dzieci.