"Planowane połączenie ma na celu zintegrowanie w ramach jednego podmiotu głównych atutów, którymi dysponuje obecnie Orange Polska. Połączenie obu spółek przyczyni się w szczególności do:

- umocnienia wiodącej pozycji na kluczowych rynkach, przy wykorzystaniu konwergencji,

- rozwoju infrastruktury umożliwiającego zaoferowanie klientom konwergentnych rozwiązań technologicznych, wspierającego przewidywany znaczny wzrost wolumenu transmisji danych,

- dalszego ujednolicenia obsługi klienta, stosownie do konwergentnej oferty usług,

- oszczędności kosztowych, poprzez wzrost efektywności operacyjnej, integrację i uproszczenie procesów połączonego podmiotu" - czytamy w komunikacie.

TPSA posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach PTK Centertel. TPSA i PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.