Wysokie spadki cen w południowo-zachodniej Europie, duże zróżnicowanie wyników w poszczególnych częściach kontynentu i nieznaczny spadek średniej liczonej dla Unii Europejskiej - takie główne wnioski płyną z analizy najnowszych danych Eurostatu na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych.

W ostatnich dniach Eurostat opublikował dane statystyczne na temat średnich cen nieruchomości mieszkaniowych w większości krajów Unii Europejskiej. 

Indeks Eurostatu uwzględnia zmiany cen transakcyjnych różnorodnych nieruchomości mieszkaniowych tj. mieszkań, domów wolnostojących, szeregowych oraz bliźniaczych. 

Wyliczenia indeksu dokonywane są w oparciu o wszystkie transakcje zawarte w danym kraju bez względu na cel transakcji ale z wykluczeniem tych, które nie spełniają przesłanek transakcji rynkowej.

Jak wynika z danych Eurostatu w większości krajów Wspólnoty nieruchomości mieszkaniowe tanieją. 

Najgorsza sytuacja charakteryzuje Półwysep Iberyjski, gdzie wysoka nadpodaż na rynku nieruchomości zbiegła się w czasie z poważnym kryzysem gospodarczym. 

Gwałtowne wzrosty bezrobocia i cięcia w wydatkach socjalnych zdusiły popyt krajowy. 

Zagraniczny popyt spekulacyjny i inwestycyjny zakończył się wtedy, gdy skończyły się wzrosty cen nieruchomości wakacyjnych w regionach atrakcyjnych turystycznie. 

Z danych Eurostatu wynika, że z kryzysem na rynku nieruchomości wciąż boryka się Irlandia, która przynajmniej gospodarczo wychodzi na prostą. 

Średnia cena nieruchomości mieszkaniowych w Irlandii spadła w ostatnim roku o 9,7%.

Zaskakującym wydaje się być podobnej wielkości spadek cen w Holandii, która charakteryzuje się raczej stabilnym rynkiem nieruchomości.

Jeśli chodzi o gospodarkę, to dotychczas kraj ten był wzorem dyscypliny budżetowej. 

Tymczasem w 2012 r. Holandia wpadła w recesję i zakończyła rok ze spadkiem PKB o około 0,3%.

Średni spadek ceny transakcyjnej liczona dla Unii Europejskiej wyniósł 1,9%, natomiast dla Strefy Euro 2,5%.
Wśród nielicznych państw, w których odnotowano wzrost cen znalazły się Estonia, Luksemburg, Finlandia, Wielka Brytania, Szwecja, Malta oraz Litwa. 

Niestety Eurostatowi nie udało się pozyskać wiarygodnych i przede wszystkim porównywalnych danych ze wszystkich krajów Unii. Do tych krajów należała m.in. Polska.